CBD-朝外soho-332㎡ 6.8元/天/平米 332㎡
写字楼/ 朝外soho    更新时间: 今天    浏览:44次
CBD-朝外soho-800㎡ 6.0元/天/平米 800㎡
写字楼/ 朝外soho    更新时间: 今天    浏览:41次
CBD-朝外soho-300㎡ 5.5元/天/平米 300㎡
写字楼/ 朝外soho    更新时间: 今天    浏览:48次
CBD-朝外soho-95㎡ 8.7元/天/平米 95㎡
写字楼/ 朝外soho    更新时间: 今天    浏览:66次
CBD-朝外soho-340㎡ 8.5元/天/平米 340㎡
写字楼/ 朝外soho    更新时间: 今天    浏览:140次
CBD-朝外soho-157㎡ 7.0元/天/平米 157㎡
写字楼/ 朝外soho    更新时间: 今天    浏览:359次
朝外soho配套、交通地图 地址:朝阳 - CBD]朝外大街乙6号
您最近查看的楼宇